Päästearmee põhimõtted

Byadmin

Päästearmee põhimõtted

1.      Me usume, et Uue ja Vana Testamendi pühakiri on Jumalast inspireeritud ning üksnes sellest lähtuvale jumalikule seadusele toetuvad kristlik usk ja praktika.

 2.      Me usume, et on vaid üks Jumal, kes on lõpmatult täiuslik kõigi asjade Looja,  Alalhoidja ja Valitseja ning kes üksinda väärib tõelist usus kummardamist.

 3.      Me usume Kolmainsust – Isa, Poega ja Püha Vaimu – , kes on olemuselt ühtsed, jagamatud ning võrdsed aus ja väes.

 4.      Me usume, et Jeesuse Kristuse isikus on ühinenud nii jumalik kui inimlik olemus ja et Ta on tõeline Jumal ning tõeline inimene.

 5.      Me usume, et inimkonna esivanemad loodi vabadena patusüüst, kuid oma sõnakuulmatuse läbi kaotasid nad oma süütuse ja õnne ning nende pattulangemise tulemusena on kõik inimesed patused ja täielikult rikutud ning on langenud Jumala õiglase viha alla.

 6.      Me usume, et Issand Jeesus Kristus on oma kannatuse ja surma läbi kogu maailma lunastanud, et kõik inimesed võiksid saada oma otsuse põhjal päästetud.

 7.      Me usume, et päästmise tingimusteks on patukahetsus Jumala ees, usk meie Issandasse Jeesusesse Kristusesse ja Püha Vaimu elu-uuendav mõju.

 8.      Me usume, et oleme õigeks mõistetud armust usu läbi meie Issandasse Jeesusesse Kristusesse ja kes usub, sellel on tunnistus iseeneses.

 9.      Me usume, et päästetud olemine nõuab järjepidevat sõnakuulelikku usku Kristusesse.

 10.  Me usume, et kõigil usklikel on eesõigus olla täielikult pühitsetud ja et nende vaim, hing ja ihu tervikuna võivad saada hoitud laitmatuna kuni meie Issanda Jeesuse Kristuse tulekuni.

 11.  Me usume hinge surematust, ihu ülestõusmist, viimset kohtumõistmist maailma lõpul, õigete igavest õndsust ja kurjade lõputut karistust.

 

About the author

admin administrator

Leave a Reply