Uudised

Paavst Franciscus Päästearmeest: Päästearmee pühendumine on kõnekam mistahes sõnadest

Kuigi valdav osa inimestest Eestis teab Päästearmeed arvatavasti eeskätt erinevate heategevuslike tegevuste kaudu, on Päästearmee töö sambaks piibel ja kristliku sõnumi levitamine. Päästearmee on ka erinevate uskkondade kristlasi ühendava Eesti Evangeelse Allianssi liige.
On aga hea teada, et ülemaailmselt tegutseva Päästearmee tegevust on kõrgelt hinnanud ka Rooma Katoliku Kiriku pea, Paavst Franciscus, kes teatavasti 2018. aasta septembris külastas ka Eestit ja teisi Balti riike.
“Teie tagasihoidlik teenistus Päästearmees on kõnekam mistahes sõnadest. Teie konkreetsed teod, mis toetuvad headusele ja solidaarsusele on see, mille kaudu te näitate kõige paremini, mida tähendab pühadus,” tsiteeris Vatikani pressiteenistus mullu sügisel Paavst Franciscuse sõnumit Päästearmee juhi Brian Peddlega toimunud kohtumiselt Vatikanis.
Päästearmee on nii protestantlik kristlik kirik kui ka rahvusvaheline heategevusorganisatsioon, millel on üle 1,7 miljoni liikme. Päästearmee liikmed püüavad aidata inimesi, kes moel või teisel tunnevad abist puudust.
Paavst Franciscus väljendas oma tunnustust Päästearmee liikmetele nende teenistuse eest vaeste abistamisel.
“Just selline tegevus on usaldusväärne märk evangeelsest armastusest,” ütles Paavst Päästearmee juhtkonnaga kohtudes.
Vatikani pressiteenistus vahendas ka Rooma Paavsti üht Päästearmeega seotud isiklikku meenutust lapsepõlvest. Paavst rääkis, et just Päästearmee andis talle esimese õppetunni sellest, mida tähendab oikumeenia.
“Kui ma olin nelja aastane, siis kohtusin isiklikult Päästearmee mitmete liikmetega tänu oma vanaemale. Nende inimeste teenistus ja pühendumine, see, kuidas Päästearmee teenis alandlikult meie kõige suuremas puuduses elavaid vendi ja õdesid avaldas mulle väga suurt muljet, see oli kõnekam mstahes sõnadest,“ ütles Paavst Franciscus.
Paavst Franciscus meenutas kohtumisel ka Päästearmee varasema juhi sõnu talle nende kohtumisel 2014 – “Pühalikkus hajutab kirikutevahelised piirid.”
“See pühalikkus, mis avaldub konkreetsetes tegudes, toetudes headusele, solidaarsusele ja aitab parandada – selline pühadus kõnetab südameid ja näitab meie teenistuse ehedust,” märkis Paavst Franciscus.
“Katoliiklased ja Päästearmee liikmed saavad suurepäraselt koos töötada just sellise suhtumisega, et teeme koostööd üksteise austamise ja pühalikkuses elamise vaimus.” lisas Paavst Franciscus.
Paavsti sõnul on armastus, mis väljendub tegudes ühtpidi ligitõmbav ja teisalt ka veenev. Just sedalaadi kristlikku tunnistust vajavad paavsti sõnul eriti tänapäeva noored, kelle elust puuduvad tihti positiivsed eeskujud.
“Maailmas, kus võimutseb minakesksus ja eraldatus muutub selline pühendunud teenimine läbi südamest tuleva armastuse selleks võtmeks, mis avab meeli ja südameid kannustades inimesi rohkem mõtlema meie eksisteerimise mõtte üle,” lisas Paavst Francisicus.
Kohtumise lõpul tänas Paavst Päästeameed eraldi veel ka Rooma kodutute ja teiste puudustkannatavate inimeste eest hoolitsemisel ja Päästearmee pingutuste eest inimkaubandusega võitlemisel.
Paavst kutsus Päästearmeed ja katoliiklasi pidama üksteist meeles palves ja jätkama ühist tööd Jumala armastuse levitamiseks teenides ja solidaarsuses.
Päästearmeed juhib praegu Kanadas sündinud kindral Brian Peddle ja Päästearmee juhtkond asub Londonis. Päästearmee tegutseb 131 riigis 175 keeles.
https://www.vaticannews.va/en/pope/news/2019-11/pope-francis-salvation-army-gratuitous-love.html?fbclid=IwAR34XLVso0gWbcVbnC4HldE0G4p1HqYDmVj2a3UKNedkXuHlHG2TBb1xFbA
Pope to Salvation Army: Humble service speaks louder than words
Pope Francis met with a delegation from the Salvation Army in autumn 2019, and says that holiness is best shown in concrete acts of goodness and solidarity.
By Devin Watkins
The Salvation Army is both a Protestant Christian church and an international charitable organization, whose membership numbers over 1.7 million. Known as Salvationists, members seek to bring salvation and humanitarian relief to people in need.
In his address to the delegation on Friday, Pope Francis expressed his appreciation for “the witness [Salvationists] give to the primacy of discipleship and service to the poor.”
He added that it makes them “a credible sign of evangelical love”.
Humble service
The Pope told the delegation about the first lesson he ever received in ecumenism. When he was four years old, he met several members of the Salvation Army while with his grandmother.
“Their example of humble service to the least of our brothers and sisters spoke louder than any words,” he said.
Pope Francis also recalled what the previous director told him when they met in 2014: “Holiness transcends denominational boundaries.”
“The holiness that shows itself in concrete acts of goodness, solidarity, and healing speaks to the heart and testifies to the authenticity of our discipleship.”
Catholics and Salvationists, said the Pope, can work well together on this basis, cooperating in “a spirit of mutual respect, even in leading a holy life.”
Gratuitous love
Pope Francis said gratuitous love shown to others in acts of service both attracts and convinces. Young people, he noted, need that type of Christian witness, since they often lack positive examples in daily life.
“In a world where selfishness and divisions abound, the noble fragrance of genuine self-giving love can offer a much-needed antidote, and open minds and hearts to the transcendent meaning of our existence,” he said.
Service and solidarity
Finally, the Pope thanked Salvationists for caring for the homeless and marginalized in Rome, as well as for their efforts to fight human trafficking.
“Let us remember one another in our prayers and continue to work together to spread God’s love through works of service and solidarity.”
Source: Vatican News

Pope Francis greets Gen. Brian Peddle, international representative and CEO of the Salvation Army, at the Vatican Nov. 8, 2019. (CNS photo/Vatican Media)

Päästearmee Narva korpuses ehistustööd

Päästearmee Narva korpuses toimuvad praegu aktiivsed renoveerimistööd – vahetame aknaid ja uue ilme saab kogu maja fassaad.
Suur tänu Narva korpuse renoveerimistööde vedamise eest kõigile, kes sellega seotud, eesotsas major Mihail Baglaiga.
—–
Active renovation on at our Salvation Army Narva unit – the building is getting new windows and outlook of the house renovated. Our special gratitude to all those involved and a big thank you to the head of SA Narva Corp Major Mihail Baglai.

15 aastat PA Tartu korpuse asutamisest – Tartu Corp turned 15

Päästearmee Tartu korpus tähistas pühapäeval 14. juunil 2020 juubelit – korpuse asutamisest Tartusse on möödunud 15 aastat.

Pidulikul koosviibimisel osales ka Päästearmee juht Eestis David Korikadze, kelle jutluse põhisõnum keskendus küsimusele, kuidas püsida õigel teel sellel praegusel väga keerulisel ajal.
Pidulikul koosviibimisel osalesid Päästearmee mitmete korpuste liikmed, vaatasime erinevaid etteasteid ja kuulasme muusikat. Suur tänu kõigile, kes juubeliüritusel korraldajate ja osalejatena kaasa lõid.
—-

TARTU CORP turned 15

Salvation Army Tartu Corp had a jubileum celebration on June 14, 2020 – it is already 15 years since Salvation Army activities were launched in Tartu. Representatives from different corps and also head of Salvation Army Estonia, David Korikadze attended the event. The sermon message by David Korikadze was how to stand on the right foundation at this challenging time.
We express our gratitude to the guests from different cities and corps officers and event organizers.

Vaata telesaadet PÄÄSTEARMEE tegevustest Eestis

Vaata SIIT telesaadet Päästearmee tegevustest Eestis.
Päästearmee on evangeelne kristlik kirik, mis on maailmas tuntud kui Salvation Army. 19. sajandi lõpus tekkinud ja metodisti kiriku liikumisest välja kasvanud organisatsiooni eesmärgiks on aidata neid, kes on nn elu hammasrataste vahele jäänud: kodutud, vaesed, puudust kannatavad pered, sh lapsed, üksikud inimesed ja erinevad sõltlased. Tänaseks on organisatsiooni töö edenenud juba 126 riigis, sh ka Eestis.

POSTIMEES – Tim Clark: millega tegeleb Päästearmee Eestis?

15. aprill 2016 LOE SIIT, mida rääkis PÄÄSTEARMEE EESTIS endine töötaja Eestis Tim Clark Päästearmee tegevustest Eesti inimeste aitamisel. 2015. aastal andis Päästearmee üle kogu Eesti välja enam kui 21 700 toiduabipakki, serveeris peaaegu 2800 einet oma supiköökides, andis riideid rohkem kui 6200 inimesele, pakkus sadu programme, et lapsed, täiskasvanud ja pensionärid saaksid täita oma sotsiaalsed ja hingelised vajadused ning veel palju rohkemgi.

Pereraadios pikk raadiosaade Päästearmee tööst Eestis

Kuula siit pikka raadiosaadet Päästearmee tegevustest Tallinnas ja Eestis. Saade on Pereraadio saatesarja “Muudetud Elude Lood” 2019 nimekirjas viimane ja oli eetris esmakordselt 18. detsembril 2019. 9 saj II lõpul Inglismaal asutatud organisatsiooni konkreetselt sõnastatud missioon on – supp, seep ja sõna. Päästearmee tegemistest Eestis räägivad Kopli korpuse ohvitser ANNELI AAVIK ja Lootuse maja juht RENNO RANNAMÄE, vestlust juhatab LIIS BORISSENKO www.pereraadio.ee ps. Saadet saab kuulata Pereraadio netiküljelt ja ka hiljem Pereraadio arhiivist rubriigist Muudetud Elude Lood.
Radio program tonight about Salvation Army activities in Tallinn and Estonia. Can be followed in web at www.pereraadio.ee and later from same site archive from topic Muudetud Elude Lood (Stories of changed lives).

Päästearmee põhimõtted

1.      Me usume, et Uue ja Vana Testamendi pühakiri on Jumalast inspireeritud ning üksnes sellest lähtuvale jumalikule seadusele toetuvad kristlik usk ja praktika.

 2.      Me usume, et on vaid üks Jumal, kes on lõpmatult täiuslik kõigi asjade Looja,  Alalhoidja ja Valitseja ning kes üksinda väärib tõelist usus kummardamist.

 3.      Me usume Kolmainsust – Isa, Poega ja Püha Vaimu – , kes on olemuselt ühtsed, jagamatud ning võrdsed aus ja väes.

 4.      Me usume, et Jeesuse Kristuse isikus on ühinenud nii jumalik kui inimlik olemus ja et Ta on tõeline Jumal ning tõeline inimene.

 5.      Me usume, et inimkonna esivanemad loodi vabadena patusüüst, kuid oma sõnakuulmatuse läbi kaotasid nad oma süütuse ja õnne ning nende pattulangemise tulemusena on kõik inimesed patused ja täielikult rikutud ning on langenud Jumala õiglase viha alla.

 6.      Me usume, et Issand Jeesus Kristus on oma kannatuse ja surma läbi kogu maailma lunastanud, et kõik inimesed võiksid saada oma otsuse põhjal päästetud.

 7.      Me usume, et päästmise tingimusteks on patukahetsus Jumala ees, usk meie Issandasse Jeesusesse Kristusesse ja Püha Vaimu elu-uuendav mõju.

 8.      Me usume, et oleme õigeks mõistetud armust usu läbi meie Issandasse Jeesusesse Kristusesse ja kes usub, sellel on tunnistus iseeneses.

 9.      Me usume, et päästetud olemine nõuab järjepidevat sõnakuulelikku usku Kristusesse.

 10.  Me usume, et kõigil usklikel on eesõigus olla täielikult pühitsetud ja et nende vaim, hing ja ihu tervikuna võivad saada hoitud laitmatuna kuni meie Issanda Jeesuse Kristuse tulekuni.

 11.  Me usume hinge surematust, ihu ülestõusmist, viimset kohtumõistmist maailma lõpul, õigete igavest õndsust ja kurjade lõputut karistust.