Annetused

Kui tahad toetada meie tegevust, võid teha annetuse puuduses olevate inimeste toetuseks kasutades selleks Digimakse linki:
Või annetada otse meie pangakontole:

MTÜ Päästearmee Eestis
IBAN:  EE901700017000195364 LUMINOR Pank

MTÜ Päästearmee Eestis
Account number: 17000195364
IBAN: EE901700017000195364
SWIFT / BIC: NDEAEE2X
Bank’s name and address: Luminor Bank Finland Plc Eesti filiaal
Liivalaia 45, Tallinn 10145, Estonia

Igast annetatud eurosendist läheb 0,87 protsenti otseselt Eesti inimeste abistamiseks ning 0,13 protesenti organisatsiooni tegevuskuludeks.
Võtame hea meelega vastu ka toidu- ja riideabi, mänguasju, heas korras mööblit ja kodutehnikat ning jagame need edasi abivajajale.

 

Kõik meie  tegevus põhineb heade inimeste annetustel, mis lähevad:
toitlustamiseks
riideabiks
meeste narko- ja alkorehabilitatsiooniks, et lapsed saaksid tagasi oma armastavad isad
Päästearmees toimuvate laste huviringideks ja laagriteks, sest ilma abita ei suuda paljud pered oma lastele neid võimaldada
puuduses olevate inimeste võlanõustamiseks
toe pakkumiseks HIV positiivse diagnoosiga toime tulemiseks
tugevate perede üles ehitamiseks
üksikvanemate abistamiseks
üksikute inimeste abistamiseks
eakate inimeste abistamiseks
hingeabi andmiseks