Paavst Franciscus Päästearmeest: Päästearmee pühendumine on kõnekam mistahes sõnadest


Kuigi valdav osa inimestest Eestis teab Päästearmeed arvatavasti eeskätt erinevate heategevuslike tegevuste kaudu, on Päästearmee töö sambaks piibel ja kristliku sõnumi levitamine. Päästearmee on ka erinevate uskkondade kristlasi ühendava Eesti Evangeelse Allianssi liige.
On aga hea teada, et ülemaailmselt tegutseva Päästearmee tegevust on kõrgelt hinnanud ka Rooma Katoliku Kiriku pea, Paavst Franciscus, kes teatavasti 2018. aasta septembris külastas ka Eestit ja teisi Balti riike.
“Teie tagasihoidlik teenistus Päästearmees on kõnekam mistahes sõnadest. Teie konkreetsed teod, mis toetuvad headusele ja solidaarsusele on see, mille kaudu te näitate kõige paremini, mida tähendab pühadus,” tsiteeris Vatikani pressiteenistus mullu sügisel Paavst Franciscuse sõnumit Päästearmee juhi Brian Peddlega toimunud kohtumiselt Vatikanis.
Päästearmee on nii protestantlik kristlik kirik kui ka rahvusvaheline heategevusorganisatsioon, millel on üle 1,7 miljoni liikme. Päästearmee liikmed püüavad aidata inimesi, kes moel või teisel tunnevad abist puudust.
Paavst Franciscus väljendas oma tunnustust Päästearmee liikmetele nende teenistuse eest vaeste abistamisel.
“Just selline tegevus on usaldusväärne märk evangeelsest armastusest,” ütles Paavst Päästearmee juhtkonnaga kohtudes.
Vatikani pressiteenistus vahendas ka Rooma Paavsti üht Päästearmeega seotud isiklikku meenutust lapsepõlvest. Paavst rääkis, et just Päästearmee andis talle esimese õppetunni sellest, mida tähendab oikumeenia.
“Kui ma olin nelja aastane, siis kohtusin isiklikult Päästearmee mitmete liikmetega tänu oma vanaemale. Nende inimeste teenistus ja pühendumine, see, kuidas Päästearmee teenis alandlikult meie kõige suuremas puuduses elavaid vendi ja õdesid avaldas mulle väga suurt muljet, see oli kõnekam mstahes sõnadest,“ ütles Paavst Franciscus.
Paavst Franciscus meenutas kohtumisel ka Päästearmee varasema juhi sõnu talle nende kohtumisel 2014 – “Pühalikkus hajutab kirikutevahelised piirid.”
“See pühalikkus, mis avaldub konkreetsetes tegudes, toetudes headusele, solidaarsusele ja aitab parandada – selline pühadus kõnetab südameid ja näitab meie teenistuse ehedust,” märkis Paavst Franciscus.
“Katoliiklased ja Päästearmee liikmed saavad suurepäraselt koos töötada just sellise suhtumisega, et teeme koostööd üksteise austamise ja pühalikkuses elamise vaimus.” lisas Paavst Franciscus.
Paavsti sõnul on armastus, mis väljendub tegudes ühtpidi ligitõmbav ja teisalt ka veenev. Just sedalaadi kristlikku tunnistust vajavad paavsti sõnul eriti tänapäeva noored, kelle elust puuduvad tihti positiivsed eeskujud.
“Maailmas, kus võimutseb minakesksus ja eraldatus muutub selline pühendunud teenimine läbi südamest tuleva armastuse selleks võtmeks, mis avab meeli ja südameid kannustades inimesi rohkem mõtlema meie eksisteerimise mõtte üle,” lisas Paavst Francisicus.
Kohtumise lõpul tänas Paavst Päästeameed eraldi veel ka Rooma kodutute ja teiste puudustkannatavate inimeste eest hoolitsemisel ja Päästearmee pingutuste eest inimkaubandusega võitlemisel.
Paavst kutsus Päästearmeed ja katoliiklasi pidama üksteist meeles palves ja jätkama ühist tööd Jumala armastuse levitamiseks teenides ja solidaarsuses.
Päästearmeed juhib praegu Kanadas sündinud kindral Brian Peddle ja Päästearmee juhtkond asub Londonis. Päästearmee tegutseb 131 riigis 175 keeles.
https://www.vaticannews.va/en/pope/news/2019-11/pope-francis-salvation-army-gratuitous-love.html?fbclid=IwAR34XLVso0gWbcVbnC4HldE0G4p1HqYDmVj2a3UKNedkXuHlHG2TBb1xFbA
Pope to Salvation Army: Humble service speaks louder than words
Pope Francis met with a delegation from the Salvation Army in autumn 2019, and says that holiness is best shown in concrete acts of goodness and solidarity.
By Devin Watkins
The Salvation Army is both a Protestant Christian church and an international charitable organization, whose membership numbers over 1.7 million. Known as Salvationists, members seek to bring salvation and humanitarian relief to people in need.
In his address to the delegation on Friday, Pope Francis expressed his appreciation for “the witness [Salvationists] give to the primacy of discipleship and service to the poor.”
He added that it makes them “a credible sign of evangelical love”.
Humble service
The Pope told the delegation about the first lesson he ever received in ecumenism. When he was four years old, he met several members of the Salvation Army while with his grandmother.
“Their example of humble service to the least of our brothers and sisters spoke louder than any words,” he said.
Pope Francis also recalled what the previous director told him when they met in 2014: “Holiness transcends denominational boundaries.”
“The holiness that shows itself in concrete acts of goodness, solidarity, and healing speaks to the heart and testifies to the authenticity of our discipleship.”
Catholics and Salvationists, said the Pope, can work well together on this basis, cooperating in “a spirit of mutual respect, even in leading a holy life.”
Gratuitous love
Pope Francis said gratuitous love shown to others in acts of service both attracts and convinces. Young people, he noted, need that type of Christian witness, since they often lack positive examples in daily life.
“In a world where selfishness and divisions abound, the noble fragrance of genuine self-giving love can offer a much-needed antidote, and open minds and hearts to the transcendent meaning of our existence,” he said.
Service and solidarity
Finally, the Pope thanked Salvationists for caring for the homeless and marginalized in Rome, as well as for their efforts to fight human trafficking.
“Let us remember one another in our prayers and continue to work together to spread God’s love through works of service and solidarity.”
Source: Vatican News

Pope Francis greets Gen. Brian Peddle, international representative and CEO of the Salvation Army, at the Vatican Nov. 8, 2019. (CNS photo/Vatican Media)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *