Monthly Archives: January 2014


Lõppes “Väikestest sammudest suurte tegudeni” projekt

Meie vähekindlustatud väikelastega perede abistamise projekt koostöös Põhja-Tallinna linnaosavalitsusega on selleks korraks läbi saanud. Projekt kestis 31. detsembrini 2013. Kokku jagasime lailali 1703 erinevat rõiva-, tarbeeset, mänguasja, raamatut ning isegi meeste- ja naisteriideid, mida meile annetatud oli. Aitäh linnaosavalitsuse poolsele eestvedajale Heleni Praks’ile, kes oli meile nõu ja jõuga iga päev abiks! Kuigi meie ühisprojekt more »